Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zmian w programie lekowym: "Leczenie raka piersi (ICD-10: C50)"; wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości, oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie wymienionego wyżej programu lekowego.

Wskazanie:

rak piersi (ICD-10: C50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.322.2018.1.JKB; 18.07.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji, opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4320.12.2018
(Dodano: 25.07.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 185/2018 do zlecenia 137/2018
(Dodano: 01.08.2018 r.)

go to zlecenie