Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnych: rysperyon, sulpiryd, arypiprazol, zyprazydon, olanzapina, kwetiapina, klonidyna, topiramat, klonazepan w zakresie wskazania: Zespół Tourette'a

Wskazanie:

Zespół Tourette'a

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.292.3.2018MB; 18.07.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 210/2018 do zlecenia 140/2018
(Dodano: 20.08.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.13.2018
(Dodano: 16.01.2019 r.)

go to zlecenie