Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kinidinesulfaat, chinidinum, tabletki à 200 mg; Quinidine Sulfate, chinidinum, tabletki à 200 mg, we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu mutacji KCNT1

Wskazanie:

padaczka lekooporna w przebiegu mutacji KCNT1

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3118.2018.3.SK; 25.07.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.32.2018
(Dodano: 03.12.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 127/2018 do zlecenia 145/2018
(Dodano: 06.12.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 125/2018 do zlecenia 145/2018
(Dodano: 21.12.2018 r.)

go to zlecenie