Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Aldixyl, płyn, butelka à 300 ml, we wskazaniu: adrenoleukodystrofia

Wskazanie:

adrenoleukodystrofia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2459.2018.4.AD; 25.07.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4311.33.2018
(Dodano: 05.11.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 117/2018 do zlecenia 147/2018
(Dodano: 16.11.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 116/2018 do zlecenia 147/2018
(Dodano: 23.11.2018 r.)

go to zlecenie