Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 100 mg, we wskazaniu: rozsiany rak języka (ICD-10: C02.8) - przerzuty do skóry klatki piersiowej i węzłów chłonnych szyi, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rozsiany rak języka (ICD-10: C02.8) - przerzuty do skóry klatki piersiowej i węzłów chłonnych szyi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3690.2018.1.AK; 30.07.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.30.2018
(Dodano: 27.08.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 230/2018 do zlecenia 153/2018
(Dodano: 30.08.2018 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 35/2018 do zlecenia 153/2018
(Dodano: 05.09.2018 r.)

go to zlecenie