Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii dotyczącej oceny populacji pacjentów leczonych lekiem Xofigo (Radium dichloridum Ra223) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)" po wprowadzeniu zmiany w zapiasach treści programu lekowego - modyfikacji polegającej na wprowadzeniu zapisu w pkt 4.1. ppkt 6) w treści programu lekowego w brzmieniu: "brak przerzutów trzewnych z wyjątkiem przerzutów do węzłów chłonnych miednicy o wymiarze mniejszym lub równym 3 cm w osi krótkiej" w miejsce dotychczasowego zapisu: "brak przerzutów do narządów trzewnych z wyjątkiem przerzutów do węzłów chłonnych miednicy o wymiarze mniejszym lub równym 2 cm w osi krótkiej"

Wskazanie:

oporny na kastrację rak gruczołu krokowego (ICD-10 C61)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.514.2018.MB IK: 1408893; 03.08.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 228/2018 do zlecenia 159/2018
(Dodano: 30.08.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.16.2018
(Dodano: 16.01.2019 r.)

go to zlecenie