Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MabThera, rituximab, proszek, fiolka à 500 mg, we wskazaniu: zakrzepowa plamica małopłytkowa (ICD-10: M31.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zakrzepowa plamica małopłytkowa (ICD-10: M31.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3427.2018.1.AK; 06.08.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.33.2018
(Dodano: 12.09.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 232/2018 do zlecenia 161/2018
(Dodano: 12.09.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 37/2018 do zlecenia 161/2018
(Dodano: 07.09.2018 r.)

go to zlecenie