Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MabThera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 ml, we wskazaniu: nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka (ICD-10: L12.3) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka (ICD-10: L12.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2947.2018.1.AK; 06.08.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.34.2018
(Dodano: 11.09.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 231/2018 do zlecenia 163/2018
(Dodano: 12.09.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 36/2018 do zlecenia 163/2018
(Dodano: 12.09.2018 r.)

go to zlecenie