Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 100 mg, we wskazaniu: nieoperacyjny nawrót raka układu chłonnego szyi (ICD-10: C32.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nieoperacyjny nawrót raka układu chłonnego szyi (ICD-10: C32.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2571.2018.1.AK; 06.08.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.35.2018
(Dodano: 30.08.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 234/2018 do zlecenia 166/2018
(Dodano: 12.09.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 39/2018 do zlecenia 166/2018
(Dodano: 12.09.2018 r.)

go to zlecenie