Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MabThera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 ml, we wskazaniu: samoistna plamica małopłytkowa (ICD-10: D69.3) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

samoistna plamica małopłytkowa (ICD-10: D69.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1755.2018.2.AK; 13.08.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.36.2018
(Dodano: 13.09.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 243/2018 do zlecenia 167/2018
(Dodano: 12.09.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 40/2018 do zlecenia 167/2018
(Dodano: 12.09.2018 r.)

go to zlecenie