Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vyndaqel, tafamidis, kapsułki miękkie, 20 mg, 30 kapsułek, EAN 5909990919833, w ramach programu lekowego "Leczenie rodzinnej transtyretynowej polineuropatii amyloidowej (TTR-FAP) (ICD-10: E85.1)"

Wskazanie:

Leczenie rodzinnej transtyretynowej polineuropatii amyloidowej (TTR-FAP) (ICD-10: E85.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.744.2018.14.IS; 21.08.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 172/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 172/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 172/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 172/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 172/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 172/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 172/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 2 listopada 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 172/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 110/2018 do zlecenia 172/2018
  (Dodano: 09.11.2018 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 108/2018 do zlecenia 172/2018
  (Dodano: 20.11.2018 r.)

  go to zlecenie