Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocrevus, ocrelizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg/ml, 1 fiol. 10 ml, EAN 5902768001174, w ramach programu lekowego: "Leczenie pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35)"

Wskazanie:

Leczenie pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1625.2018.8.PB; 21.08.2018
Pismem z dn. 28.09.2018 r. znak: PLR.4600.1625.2018.11.KG zawieszono postępowanie
Pismem z dn. 20.11.2018 r. znak: PLR.4600.1625.2018.13.KG podjęto postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 171/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 171/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 171/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 171/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 171/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 171/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 171/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28 grudnia 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 171/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.36.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Ocrevus (ocrelizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Waldemar Brola

  pdf 01

  Uwaga 1
  Informacja dot. potencjalnej liczebności populacji docelowej. Brak wpływu na zmianę wnioskowania z AWA.
  Uwaga 2
  Opinia własna na temat refundacji okrelizumabu.

  2.

  Ewa Krzystanek

  pdf 01

  Uwaga 1
  Uwaga do treści programu lekowego.
  Uwaga 2
  Uwaga do treści programu lekowego.
  Uwaga 3
  Uwaga dot. bezpieczeństwa stosowania okrelizumabu. Brak wpływu na zmianę wnioskowania z AWA.
  Uwaga 4
  Uwaga do treści programu lekowego.

  3. Wiktor Janicki

  pdf 01

  Uwaga 1
  Uwaga dot. kryteriów MacDonalda - kryteriów diagnostycznych dla SM.
  Uwaga 2
  Uwaga dot. interpretacji parametrów RR, RD i NNT. Brak wpływu na zmianę wnioskowania z AWA.
  Uwaga 3
  Uwaga dot. badania RCT włączonego do AWA – ORATORIO. Brak wpływu na zmianę wnioskowania z AWA.
  Uwaga 4
  Uwaga dot. schematu dawkowania okrelizumabu. Brak wpływu na zmianę wnioskowania z AWA.
  4. Alina Kułakowska

  pdf 01

  Uwaga 1
  Uwaga dot. kryteriów MacDonalda - kryteriów diagnostycznych dla SM.
  Uwaga 2
  Uwaga dot. badania RCT włączonego do AWA – ORATORIO. Brak wpływu na zmianę wnioskowania z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 1/2019 do zlecenia 171/2018
  (Dodano: 04.01.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 1/2019 do zlecenia 171/2018
  (Dodano: 11.01.2019 r.)

  go to zlecenie