Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Telemetryczny nadzór nad pacjentami z implantowanym automatycznym systemem do kardiowersji lub defibrylacji (ICD) lub z układem resynchronizującym serce z funkcją defbrylacji (CRT-D) jako świadczenie gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory u pacjenta z implantowanym ICD/CRT-D (ICD-10 Z95.0 Obecność rozrusznika serca)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4082.147.2018.KoM; 07.08.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

hr

Raport Agencji:

pdfRPT WS.430.11.2018
(Dodano: 25.10.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 101/2018 do zlecenia 173/2018
(Dodano: 26.10.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 103/2018 do zlecenia 173/2018
(Dodano: 16.01.2019 r.)

go to zlecenie