Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bemtiga, mirabegronum, tabletka o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg, 30 tabl., EAN 5909991047894; Bemtiga, mirabegronum, tabletka o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg, 30 tabl., EAN 5909991047825 we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi

Wskazanie:

II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.2684.2018.3.MB; PLR.4600.2682.2018.3.MR; 05.09.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 175/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 175/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 175/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 175/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 175/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 175/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 listopada 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 175/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4330.14.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Betmiga (mirabegron) we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Mirosław Fila
  Astellas Pharma sp. z o. o.

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 119/2018 do zlecenia 175/2018
  (Dodano: 21.11.2018 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 117/2018 do zlecenia 175/2018
  (Dodano: 23.11.2018 r.)

  go to zlecenie