Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zelboraf, vemurafenibum, tabletki powlekane à 240 mg we wskazaniu: choroba Erdheima-Chestera (ICD-10: C96.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

choroba Erdheima-Chestera (ICD-10: C96.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3545.2018.1.AK; 11.09.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRaport Agencji do zlecenia 180/2018

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 269/2018 do zlecenia 180/2018
(Dodano: 11.10.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 44/2018 do zlecenia 180/2018
(Dodano: 12.10.2018 r.)

go to zlecenie