Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących zastosowania amantadyny w zakresie wskazania: dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie

Wskazanie:

dyskineza późna u osób dorosłych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.569.2018.2.ISO; 12.09.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4320.17.2018
(Dodano: 05.10.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 270/2018 do zlecenia 181/2018
(Dodano: 11.10.2018 r.)

go to zlecenie