Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Prevymis, letermovir, tabletki powlekane, 480 mg, 28 tabletek, EAN: 0191778018899; Prevymis, letermovir, tabletki powlekane, 240 mg, 28 tabletek, EAN: 0191778018905 w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

Wskazanie:

całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3839.2018.2.PB; PLR.4600.3838.2018.2.PB; 27.11.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 213/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 213/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 213/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 213/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 213/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 213/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 7 luty 2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 213/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP - 213, analiza OT.4330.20.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Prevymis (letermowir) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Urszula Kasprowicz MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hrhr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 11/2019 do zlecenia 213/2018
  (Dodano: 12.02.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 10/2019 do zlecenia 213/2018
  (Dodano: 19.02.2019 r.)

  go to zlecenie