Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej "Leczenie endodontyczne zębów trzonowych i przedtrzonowych u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) z biomechanicznym opracowaniem kanałów korzeniowych i ostatecznym ich wypełnieniem" jako świadczenia gwarantowanego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4086.46.2018.TK; 30.11.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego

hr

hr

Raport Agencji:

pdfWS.430.12.2018
(Dodano: 13.11.2023 r.)

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 107/2023 do zlecenia 215/2018
(Dodano: 10.10.2023 r.)

go to zlecenie