Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej "Zdjęcie pantomograficzne z opisem wykonywane na podstawie skierowania wraz z uzasadnieniem wykonania badania, w połaczeniu z innym świadczeniem stomatologicznym, 1 zdjęcie raz na 2 lata (na potrzeby leczenia endodontycznego dorosłych)" jako świadczenia gwarantowanego

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4086.46.2018.TK; 30.11.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 97/2019 do zlecenia 217/2018
(Dodano: 30.10.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 95/2019 do zlecenia 217/2018
(Dodano: 08.11.2019 r.)

go to zlecenie