Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Projekt programu polityki zdrowotnej pn.: "Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi"

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.41.2018.MM, IK: 1491546; 07.12.2018

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 25/2019 do zlecenia 221/2018
(Dodano: 31.01.2019 r.)

go to zlecenie