Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Projekt programu polityki zdrowotnej pn.: "Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa"

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZPZ.9084.4.2018.WR; 10.12.2018

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

go to zlecenie