Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Erbitux (cetuximabum), roztwór do infuzji, 5 mg/ml 1 fiol. à 20 ml, EAN: 5909990035922; Erbitux (cetuximabum), roztwór do infuzji, 5 mg/ml 1 fiol. à 100 ml, EAN: 5909990035946, w ramach programu lekowego: "Leczenie zaawansowanego raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi z zastosowaniem cetuksymabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny (ICD-10: C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C14)"

Wskazanie:

leczenie zaawansowanego raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi z zastosowaniem cetuksymabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny (ICD-10: C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C14)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.656.2018.4.AUO; 11.12.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 223/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 223/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 223/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 223/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 223/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 223/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 marca 2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 223/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.43.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leków Erbitux (cetuksymab) w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi z zastosowaniem cetuksymabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny (ICD-10: C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C14)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Anna Krzyżanowska
  Merck Sp. z o.o.

   

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 17/2019 do zlecenia 223/2018
  (Dodano: 14.03.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 14/2019 do zlecenia 223/2018
  (Dodano: 25.03.2019 r.)

  go to zlecenie