Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami: "Ogólnopolski program edukacyjny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)". Problem zdrowotny: przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Wskazanie:

przewlekła obturacyjna choroba płuc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 aa ust. 6 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9081.60.2018.JI; 09.11.2018

Zlecenie dotyczy:

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 69/2020 do zlecenia 228/2018
(Dodano: 01.12.2020 r.)

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie