Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Defitelio, defibrotide, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji à 80 mg/ml, we wskazaniu: zwojak zarodkowy współczulny (ICD-10: C47) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zwojak zarodkowy współczulny (ICD-10: C47)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5672.2018.1.AK; 21.12.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.48.2018
(Dodano: 17.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 2/2019 do zlecenia 234/2018
(Dodano: 17.01.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 1/2019 do zlecenia 234/2018
(Dodano: 21.01.2019 r.)

go to zlecenie