Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mozobil, plerixafor, fiolki à 24 mg/1,2 ml, we wskazaniu: mięsak Ewinga (ICD-10: C49.5) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

mięsak Ewinga (ICD-10: C49.5)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5677.2018.1.AK; 21.12.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.49.2018
(Dodano: 09.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 3/2019 do zlecenia 235/2018
(Dodano: 17.01.2019 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 2/2019 do zlecenia 235/2018
(Dodano: 06.03.2019 r.)

go to zlecenie