Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Signifor, pasireotyd, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań à 40 mg, we wskazaniu: zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego (ICD-10: E24.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego (ICD-10: E24.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1249.2018.1.AK; 27.04.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 108/2018 do zlecenia 79/2018
(Dodano: 06.06.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 18/2018 do zlecenia 79/2018
(Dodano: 28.05.2018 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RoActemra, tocilizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20 mg/ml, we wskazaniu: choroba Takayasu (ICD-10: M31.4) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

choroba Takayasu (ICD-10: M31.4)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1250.2017.1.AK; 27.04.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 109/2018 do zlecenia 78/2018
(Dodano: 06.06.2018 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 19/2018 do zlecenia 78/2018
(Dodano: 12.06.2018 r.)

go to zlecenie

 

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Teldipin, telmisartanum amlodipinum, tableki, 80 mg 5 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909991338701; Teldipin, telmisartanum amlodipinum, tableki, 80 mg 10 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909991338787; Teldipin, telmisartanum amlodipinum, tableki, 40 mg 10 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909991338626; Teldipin, telmisartanum amlodipinum, tableki, 40 mg 5 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909991338541, w aptece na receptę we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazanie:

we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.349.2018.7.MB; PLR.4600.350.2018.7.MB; PLR.4600.351.2018.7.MB; PLR.4600.440.2018.5.PB; 20.04.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 77/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 77/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 77/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 77/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 77/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 czerwca 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 77/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 64/2018 do zlecenia 77/2018
  (Dodano: 23.07.2018 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 65/2018 do zlecenia 77/2018
  (Dodano: 02.08.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Onivyde, irynotekan liposomowy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 mg/10 ml, we wskazaniu: rak trzustki z rozsiewem do wątroby (ICD-10: C25.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  rak trzustki z rozsiewem do wątroby (ICD-10: C25.9)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1558.2018.1.AK; 26.04.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 107/2018 do zlecenia 76/2018
  (Dodano: 06.06.2018 r.)

  hr

   

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 17/2018 do zlecenia 76/2018
  (Dodano: 12.06.2018 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Toctino, alitretinoinum, tabletki à 30mg, we wskazaniu: wyprysk hiperkeratotyczny

  Wskazanie:

  wyprysk hiperkeratotyczny

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1321.2018.AK; 17.04.2018

  Pismem znak: PLD.46434.3784.2018.AK z dn. 01.08.2018 r. wycofano zlecenie

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Dzienna długoterminowa opieka medyczna, jako świadczenie gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

  Wskazanie:

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  ; 13.04.2018

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 76/2018 do zlecenia 74/2018
  (Dodano: 03.08.2018 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 78/2018 do zlecenia 74/2018
  (Dodano: 07.08.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Bronchotermoplastyka we wskazaniu: ciężka astma, jako świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego

  Wskazanie:

  ciężka astma

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  IK.1221931.DS; 13.04.2018

  Zlecenie dotyczy:

  hr

  Raport Agencji:

  pdfWS.430.9.2018
  (Dodano: 03.01.2019 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 2/2019 do zlecenia 73/2018
  (Dodano: 04.01.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 2/2019 do zlecenia 73/2018
  (Dodano: 11.01.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  1) "Inwazyjna diagnostyka przedoperacyjna celem lokalizacji ogniska padaczkorodnego - umieszczenie elektrod wewnątrzczaszkowych celem długoterminowego monitorowania wideo-EEG"; 2) "Zabieg operacyjny usunięcia ogniska padaczkorodnego (jeden zabieg) ze śródoperacyjnym monitorowaniem EEG tzw. elektrokortykografia z równoczesnym monitorowaniem funkcjonalnym mózgu (MEP, SSEP, BAEP), wzbudzeniowo funkcja mowy", we wskazaniu: padaczka (ICD-10: G40.0, G40.1, G40.2), jako świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego

  Wskazanie:

  padaczka (ICD-10: G40.0, G40.1, G40.2)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  IK.1235187.JCM; 13.04.2018

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego

  hr

  Raport Agencji:

  pdfWS.430.7.2018
  (Dodano: 03.12.2018 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 128/2018 do zlecenia 72/2018
  (Dodano: 06.12.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 126/2018 do zlecenia 72/2018
  (Dodano: 18.12.2018 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Exjade, deferasirox, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej à 500 mg, we wskazaniu: zespoły mielodysplastyczne (ICD-10: D46) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  zespoły mielodysplastyczne (ICD-10: D46)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1839.2018.1.AK; 13.04.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 101/2018 do zlecenia 71/2018
  (Dodano: 09.05.2018 r.)

  hr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 15/2018 do zlecenia 71/2018
  (Dodano: 04.07.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Humira, adalimumab, roztwór do wstrzykiwań à 40 mg/0,8 ml, we wskazaniu: ropne zapalenie gruczołów potowych apokrynowych (ICD-10: L73.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  ropne zapalenie gruczołów potowych apokrynowych (ICD-10: L73.2)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1840.2018.1.AK; 13.04.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 102/2018 do zlecenia 70/2018
  (Dodano: 09.05.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 16/2018 do zlecenia 70/2018
  (Dodano: 14.05.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Modigraf, tacrolimusum, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej à 0,2 mg oraz 0,1 mg we wskazaniu: profilaktyka odrzucania przeszczepu serca

  Wskazanie:

  profilaktyka odrzucania przeszczepu serca

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1885.2018.AP; 12.04.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRPT OT.4311.22.2018
  (Dodano: 06.06.2018 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 60/2018 do zlecenia 69/2018
  (Dodano: 15.06.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 59/2018 do zlecenia 69/2018
  (Dodano: 22.06.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Toctino, alitretinoinum, kapsułki miękkie, 30 mg, 30 kaps., kod EAN: 5909990821891; Toctino, alitretinoinum, kapsułki miękkie, 10 mg, 30 kaps., kod EAN: 5909990821860, w ramach programu lekowego "Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD-10: L20, L23, L24, L25, L30)"

  Wskazanie:

  leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD-10: L20, L23, L24, L25, L30)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.1703.2017.16.IS; PLR.4600.1704.2017.16.IS; 12.04.2018

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 68/2018
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 68/2018
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 68/2018
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 68/2018
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 68/2018

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 68/2018

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 6 lipca 2018 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 68/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.11.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Toctino (alitretynoina) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD 10: L20, L23, L24, L25, L30)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Krzysztof Kępiński
  (GKS Services Sp. z o.o.)

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  2.

  Ekspert kliniczny

  nie dotyczy

  Ekspert kliniczny w uwagach poprosił o nieujawnienie swoich danych osobowych na stronie BIP AOTMiT, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  Rozpatrzone

  3.

  dr n. med. Ewa Chlebus

  pdf 01

  Przedstawione uwagi stanowią opinie eksperckie odnoszące się do doświadczenia w leczeniu chorych na wyprysk rąk, w tym z zastosowaniem produktu leczniczego Toctino. Nie wpływają one na wnioskowanie z AWA.

  4.

  dr hab. n. med. Beata Kręcisz

  pdf 01

  Przedstawione uwagi stanowią opinie eksperckie odnoszące się do doświadczenia w leczeniu chorych na wyprysk rąk, w tym z zastosowaniem produktu leczniczego Toctino. Nie wpływają one na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 68/2018 do zlecenia 68/2018
  (Dodano: 10.07.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 67/2018 do zlecenia 68/2018
  (Dodano: 12.07.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Program polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne"

  Wskazanie:

  hemofilia, pokrewne skazy krwotoczne

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PZT.407.98.2018.TK; 11.04.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 117/2018 do zlecenia 67/2018
  (Dodano: 06.06.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Program profilaktyki zdrowotnej pn. "Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) - połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia"

  Wskazanie:

  rak płuca

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  FZR.9084.14.2018.WJ; 29.03.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 116/2018 do zlecenia 66/2018
  (Dodano: 06.06.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Gammalon, aminobutyric acid, tabletki à 250 mg, we wskazanaich: autyzm; afazja ruchowa i czuciowa; opóźniony rozwój psychoruchowy (głównie mowy i funkcji poznawczych)

  Wskazanie:

  autyzm; afazja ruchowa i czuciowa; opóźniony rozwój psychoruchowy (głównie mowy i funkcji poznawczych)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1619.2018.AP; 27.03.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRPT OT.4311.21.2018
  (Dodano: 18.06.2018 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 64/2018 do zlecenia 65/2018
  (Dodano: 20.06.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 63/2018 do zlecenia 65/2018
  (Dodano: 25.06.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Arginine Veyron, arginine hydrochloride, syrop à 3g/15ml we wskazaniach: drgawki pirydoskynozależne; heteroplazmia - objawy zespołu MELAS; zespół MELAS; zaburzenia cyklu mocznikowego - deficyt OTC; zaburzenia cyklu mocznikowego - cytrulinemia typu I

  Wskazanie:

  drgawki pirydoskynozależne; heteroplazmia - objawy zespołu MELAS; zespół MELAS; zaburzenia cyklu mocznikowego - deficyt OTC; zaburzenia cyklu mocznikowego - cytrulinemia typu I

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1624.2018.AP; 27.03.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRPT OT.4311.20.2018
  (Dodano: 18.06.2018 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 63/2018 do zlecenia 64/2018
  (Dodano: 20.06.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 62/2018 do zlecenia 64/2018
  (Dodano: 26.06.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Lamprene, clofaziminum, kapsułki à 100 mg we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, mykobakteriozaa dróg rodnych

  Wskazanie:

  gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, mykobakteriozaa dróg rodnych

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1508.2018.AK; 21.03.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 47/2018 do zlecenia 63/2018
  (Dodano: 09.05.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 46/2018 do zlecenia 63/2018
  (Dodano: 17.05.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie opinii w sprawie efektywności produktów leczniczych z następujących grup limitowych we wszystkich wskazaniach refundacyjnych określonych w aktualnym wykazie leków refundowanych oraz we wszystkich poziomach odpłatności (chyba że wskazano inaczej): 103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne 110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne 120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego 128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów 136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid 144.0, Leki działające rozkurczowo na mięśnie szkieletowe - tizanidyna 145.0, Leki stosowane w leczeniu dny 146.3, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas zoledronowy 150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon 158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego 179.1, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne 179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne do oceny chlorprotyksen w zakresie wskazań refundacyjnych „Choroby psychiczne i upośledzenia umysłowe” z odpłatnością ryczałtową. W pozostałym zakresie wskazań refundacyjnych AOTMiT już wydała negatywną opinię w lipcu 2016 r.18.3, Witamina D i jej analogi - kalcypotriol w połączeniach z kortykosteroidami do stosowania na skórę 183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe do oceny tylko te leki, których poziom odpłatności wynosi 308.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy 192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina - choroby z autoagresji 194.1, Leki przeciwrobacze - mebendazol 194.2, Leki przeciwrobacze - pyrantel - stałe postacie farmaceutyczne 196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe do oceny formoterol i salmeterol199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach 199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach 199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach 20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole do oceny leki zawierające beklometazon, ciclezonid, fluticason, mometazon201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu do oceny wyłącznie leki zawierające jedną substancję czynną: ipratropium201.3, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu 205.1, Leki mukolityczne - karbocysteina 206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego 206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego 208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu 210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych do oceny leki zawierające enoksaparynę, dalteparynę, nadroparynę226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu 24.2, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie stałe 242.0, Leki działające na układ nerwowy - pregabalina 245.0, Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby - kwas ursodeoksycholowy 26.0, Witamina B12 - cyjanokobalamina 28.0, Glikozydy naparstnicy 3.1, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne 3.2, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - płynne postacie farmaceutyczne 30.0, Leki przeciwarytmiczne klasy I C - propafenon 31.0, Leki przeciwarytmiczne klasy III - amiodaron 33.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego 33.2, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym działaniu 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne 37.0, Leki moczopędne - pętlowe 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny do oceny tylko leki zawierające nitrendypinę42.0, Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkiloaminy - werapamil 43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem 49.0, Mikonazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skórę 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina 51.0, Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran 59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego 75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina 75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna 80.0, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fludrokortyzon 81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania pozajelitowego 81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego 82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu 82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego 85.0, Hormony trzustki - glukagon, z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia, oraz przygotowanie danych do rankingu wskazanych leków z uwzględnieniem: A. znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji powyżej 75 r.ż. na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, obciążeniu pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta – w skali od 0 do 1;B. skuteczności i bezpieczeństwa oraz siły zaleceń dotyczących stosowania leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych – w skali od 0 do 1;C. aktualnej dostępności dla świadczeniobiorców do wskazanych terapii w oparciu o wielkość dopłat do wymienionych leków – w skali od 0 do 1.

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLO.461.26.2018.BRB.1282434; 22.03.2018
  Pismem znak PLO.461.26.2018.BRB.2.1282434 z dn. 23.03.2018 r. zmieniono termin wydania opinii do dn. 17.04.2018 r.

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Prezesa Agencji oraz opinii Rady Przejrzystości

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 84/2018 do zlecenia 62/2018
  (Dodano: 17.04.2018 r.)

  pdfORP 89/2018 do zlecenia 62/2018
  (Dodano: 26.04.2018 r.)

  pdfORP 118/2018 do zlecenia 62/2018
  (Dodano: 06.06.2018 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRPT OT.4322.1.2018 cz.1 z 3
  pdfRPT OT.4322.1.2018 cz.2 z 3
  pdfRPT OT.4322.1.2018 cz.3 z 3
  (Dodano: 05.07.2018 r.)

  pdfAneks OT.4322.1.2018 cz.1 z 3
  pdfAneks OT.4322.1.2018 cz.2 z 3
  pdfAneks OT.4322.1.2018 cz.3 z 3
  (Dodano: 06.07.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Simponi, golimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 1 wstrzykiwacz 0,5 ml, kod EAN 5909990717187 w ramach programu lekowego: "Leczenie golimumabem pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)"

  Wskazanie:

  Leczenie golimumabem pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.1428.2017.10.MC IK:1266978; 20.03.2018

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 61/2018
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 61/2018
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 61/2018
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 61/2018
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 61/2018

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 61/2018

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 11 maja 2018r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 61/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 48/2018 do zlecenia 61/2018
  (Dodano: 23.05.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 47/2018 do zlecenia 61/2018
  (Dodano: 22.05.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Simponi, golimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 1 wstrzykiwacz 0,5 ml, kod EAN 5909990717187 w ramach programu lekowego: "Leczenie golimumabem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym"

  Wskazanie:

  leczenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywny

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.1427.2017.10.MC; IK:1266980; 20.03.2018

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 60/2018
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 60/2018
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 60/2018
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 60/2018
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 60/2018
  pdfUzupełnienie do zlecenia 60/2018

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 60/2018

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 6 czerwca 2018 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 60/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 58/2018 do zlecenia 60/2018
  (Dodano: 15.06.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 57/2018 do zlecenia 60/2018
  (Dodano: 19.06.2018 r.)

  hr

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Xeljanz, tofacitinibum, tabletki powlekane, 5 mg, 56 tabl., kod EAN 5907636977100 w ramach programu lekowego: "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06, M08)"

  Wskazanie:

  Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06, M08)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.1369.2017.10.MC IK: 1266934; 20.03.2018

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 59/2018
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 59/2018
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 59/2018
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 59/2018
  pdfUzupełnienie do zlecenia 59/2018

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 59/2018

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 6 czerwca 2018r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 59/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.10.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Xeljanz (tofacytynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Małgorzata Konopka-Pliszka
  (Pfizer Polska Sp. z o.o.)

  pdf 01

  Komentarz do uwagi 1
  Uwaga wnioskodawcy stanowi uzupełnienie informacji przedstawionych w AWA dotyczących poprzednich opinii EMA o dopuszczeniu do obrotu produktu Xeljanz. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Komentarz do uwagi 2
  Uwaga wnioskodawcy stanowi rozszerzenie informacji o rekomendowanej praktyce klinicznej przedstawionej w wytycznych EULAR 2016. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Komentarz do uwagi 3,4
  Wnioskodawca w swoim komentarzu do przytoczonego fragmentu AWA przedstawia wyjaśnienia wątpliwości analityków AOTMiT dotyczące populacji pacjentów włączonych do przeglądu systematycznego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Komentarz do uwagi 5
  Uwaga wnioskodawcy stanowi wyjaśnienie do komentarza analityków Agencji, w którym wskazano na niespójność zapisów projektu programu lekowego z obecnie finansowanym programem lekowym (B.33) w punkcie dotyczącym dawkowania.

  Komentarz do uwagi 6
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko. W praktyce klinicznej leczenia RZS, metotreksat i placebo nie stanowią komparatora dla tofacytynibu.

  Komentarz do uwagi 7
  Wnioskodawca przedstawił wyjaśnienia dotyczące nieuwzględnienia w przeglądzie systematycznym dodatkowych badań odnalezionych przez analityków AOTMiT. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Komentarz do uwagi 8,9
  Agencja podtrzymuje swoje stanowisko oparte na komentarzu w publikacji PBAC 2015, w której zwrócono uwagę, że zidentyfikowane wyższe ryzyko występowania hipercholesterolemii u pacjentów stosujących tofacytynib może być związane z niepewnością co do konieczności ponoszenia dodatkowych długofalowych kosztów monitorowania i leczenia statynami oraz dodatkowych kosztów wynikających z chorobowości sercowo-naczyniowej.

  Komentarz do uwagi 10, 11,14
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko. Przedstawione dowody naukowe nie potwierdzają, że wyniki zdrowotne porównywanych terapii są terapeutycznie równorzędne. Niepewności dot. skuteczności i bezpieczeństwa tofacytynibu w porównaniu do komparatorów, powinny zostać przedstawione w ramach analizy użyteczności kosztów.

  Komentarz do uwagi 12
  Wnioskodawca w swoim komentarzu do przytoczonego fragmentu AWA przedstawia wyjaśnienia wątpliwości analityków AOTMiT dotyczące przejmowania udziałów w analizie wpływu na budżet.

  Komentarz do uwagi 13
  Uwaga Wnioskodawcy stanowi aktualizację danych dotyczących refundacji leku Xeljanz w innych krajach.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 59/2018 do zlecenia 59/2018
  (Dodano: 15.06.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 58/2018 do zlecenia 59/2018
  (Dodano: 15.06.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Valarox, valsartanum rosuvastatinum, tabletki powlekane, 160 mg 10 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991305079; Valarox, valsartanum rosuvastatinum, tabletki powlekane, 80 mg 20 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991304973; Valarox, valsartanum rosuvastatinum, tabletki powlekane, 160 mg 20 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991305178, we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

  Wskazanie:

  we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.152.2018.4.PB; PLR.4600.151.2018.4.PB; PLR.4600.150.2018.4.PB; 16.03.2018

  Pismami z dn. 30.04.2018 r. znaki: PLR.4600.150.2018.9.KW, PLR.4600.151.2018.8.KW, PLR.4600.152.2018.11.KW zawieszono postępowanie.
  Pismami z dn. 21.05.2018 r. (data wpłwu do AOTMiT), znaki: PLR.4600.150.2018.10.KW, PLR.4600.151.2018.9.KW, PLR.4600.152.2018.12.KW podjęto postępowanie

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 58/2018
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 58/2018
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 58/2018
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 58/2018
  pdfUzupełnienie do zlecenia 58/2018

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 58/2018

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 14 czerwca 2018 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 58/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 58, analiza OT.4330.6.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Valarox (valsartanum + rosuvastatinum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Tomaž Indihar
  KRKA-Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Dotyczy: nieprzedstawienia w AWA wyników z badania Jang 2015 dot. porównania terapii dwuskładnikowej (walsartan i rozuwastatyna) względem monokomponentów.
  Wnioskodawca wskazał, że w wyniku braku badań dotyczących porównania terapii złożonej z walsartanu i rozuwastatyny z terapią skojarzoną z tych samych leków stosowanych oddzielnie, badanie Jang 2015 odzwierciedla efekt farmakologiczny połączenia walsartan+rozuwastatyna i powinno zostać uwzględnione w ocenie analizy klinicznej technologii wnioskowanej.

  Wyjaśnienie: Wyniki badania Jang 2015 nie zostały przedstawione w niniejszej analizie ponieważ monoterapia walsartanem lub rozuwastatyną nie stanowi komparatora dla wnioskowanej technologii medycznej i zdaniem analityków Agencji porównania te nie wnoszą istotnych informacji do ocenianego problemu decyzyjnego. Wnioskowane wskazanie nie dopuszcza ponadto możliwości bezpośredniego przejścia z monoterapii walsartanem lub rozuwastatyną na terapię produktem złożonym ponieważ technologia wnioskowana może być stosowana jedynie u pacjentów, u których uzyskano już odpowiednią kontrolę podczas jednoczesnego stosowania walsartanu lub rozuwastatyny we wnioskowanym wskazaniu. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: wskazania w AWA różnic pomiędzy populacją docelową a populacją uwzględnioną w badaniu FOCUS (populacja po zawale serca) uwzględnionym w ramach AWA. Wnioskodawca zaznaczył, że różnice w charakterystyce pacjentów mogą przełożyć się na większe przestrzeganie zaleceń u pacjentów (compliance) stosujących terapię złożoną z walsartanu i rozuwastatyny. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi analityków Agencji dot. nieuwzględnienia przez wnioskodawcę danych z aktualnego obwieszczenia MZ na dzień złożenia wniosku. Wnioskodawca w wyjaśnieniu podał, że zmiany w obwieszczeniu MZ nie wpływają na wnioskowanie. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi analityków Agencji do nieuwzględnienia udziałów w wyznaczeniu średnich kosztów nowych leków walsartanu i rozuwastatyny, w związku z zaimplementowaniem danych z nieaktualnego obwieszczenia MZ. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi analityków Agencji w zakresie braku spójności między analizą kliniczną i analizą wpływu na budżet w zakresie przyjętego komparatora. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 62/2018 do zlecenia 58/2018
  (Dodano: 20.06.2018 r.)

  hr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 61/2018 do zlecenia 58/2018
  (Dodano: 04.07.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ocena zasadności zmiany technologii medycznej wszystkich świadczeń gwarantowanych w zakresach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  ASG.400.1.2018.DS; 15.03.2018

  Zlecenie dotyczy:

  oceny zasadności zmiany technologii medycznej (termin realizacji - 4 lata od dnia otrzymania zlecenia)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 132/2018 do zlecenia 57/2018 - rak płuca
  pdfSRP 133/2018 do zlecenia 57/2018 - rak piersi
  (Dodano: 19.12.2018 r.)

  pdfSRP 106/2019 do zlecenia 57/2018 - czyniki wzrostu
  (Dodano: 20.11.2019 r.)

   

  hr

  Raport Agencji:

  pdfWS.431.2.2018
  pdfWS.431.2.2018
  (Dodano: 21.12.2018 r.)
  pdfWS.431.2.2018- czyniki wzrostu
  (Dodano: 19.11.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 130/2018 do zlecenia 57/2018
  pdfProponowane zestawy świadczeń w diagnostyce i terapii raka płuc
  pdfRekomendacja 131/2018 do zlecenia 57/2018
  pdfProponowane zestawy świadczeń i warunki realizacji
  (Dodano: 21.12.2018 r.)
  pdfRekomendacja 104/2019 do zlecenia 57/2018
  (Dodano: 18.02.2020 r.)

  go to zlecenie

   

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Signifor, pasireotyd, zawiesina do wstrzykiwań à 60 mg, we wskazaniu: akromegalia (ICD-10: E22.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  akromegalia (ICD-10: E22.0)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.781.2018.1.AK; 12.03.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 77/2018 do zlecenia 56/2018
  (Dodano: 12.04.2018 r.)

  hr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 14/2018 do zlecenia 56/2018
  (Dodano: 17.04.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Program polityki zdrowotnej pn. "Program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z udziałem poradni genetycznych i lekarzy rodzinnych"

  Wskazanie:

  nowotwory dziedziczne

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  FZR.9084.9.2018.MM IK: 1252545; 12.03.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 85/2018 do zlecenia 55/2018
  (Dodano: 17.04.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  L-Carnitine Crystalline, proszek à 1 g, we wskazaniach: acyduria glutarowa typu I, acyduria izowalerianowa, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, 3-metylokrotonyloglicynuria, deficyt CACT, zespół MELAS

  Wskazanie:

  acyduria glutarowa typu I, acyduria izowalerianowa, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, 3-metylokrotonyloglicynuria, deficyt CACT, zespół MELAS

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1245.2018.AK; 08.03.2018

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 45/2018 do zlecenia 54/2018
  (Dodano: 09.05.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 44/2018 do zlecenia 54/2018
  (Dodano: 22.05.2018 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRPT OT.4311.18.2018
  (Dodano: 02.07.2018 r.)

  go to zlecenie