Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tygacil, tigecyclinum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 mg, we wskazaniu: nawracające zapalenia narządów miednicy małej (ICD-10: N71.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nawracające zapalenia narządów miednicy małej (ICD-10: N71.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5821.2018.AK; 02.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.3.2019
(Dodano: 24.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 24/2019 do zlecenia 1/2019
(Dodano: 31.01.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 6/2019 do zlecenia 1/2019
(Dodano: 08.02.2019 r.)

go to zlecenie