Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mozobil, plerixafor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 24 mg/1,2 ml, we wskazaniu: neuroblastoma (ICD-10: C74.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

neuroblastoma (ICD-10: C74.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5675.2018.AK; 02.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.1.2019
(Dodano: 11.02.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 21/2019 do zlecenia 2/2019
(Dodano: 31.01.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 3/2019 do zlecenia 2/2019
(Dodano: 06.03.2019 r.)

go to zlecenie