Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, roztwór dożylny 10 mg/ml, fiolki à 4 ml, we wskazaniu: wtórny nowotwór układu oddechowego i pokarmowego (ICD-10: C78.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

wtórny nowotwór układu oddechowego i pokarmowego (ICD-10: C78.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6495.2018.1.AK; 02.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.2.2019
(Dodano: 04.02.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 22/2019 do zlecenia 3/2019
(Dodano: 31.01.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 4/2019 do zlecenia 3/2019
(Dodano: 24.04.2019 r.)

go to zlecenie