Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 4 ml, we wskazaniu: rak języka (ICD-10: C01) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak języka (ICD-10: C01)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6431.2018.1.AK; 04.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.4.2019
(Dodano: 28.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 23/2019 do zlecenia 4/2019
(Dodano: 31.01.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 5/2019 do zlecenia 4/2019
(Dodano: 24.04.2019 r.)

go to zlecenie