Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Brintellix, vortioxetini hydrobromidum, tabletki powlekane, 10 mg, 28 tabl., EAN: 5702157142187, we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych (MDD, ang. Major Depression Disorder) u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI, ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI, ang. Serotonin Norepinephrine Reuotake Inhibitors)

Wskazanie:

leczenie dużych epizodów depresyjnych (MDD, ang. Major Depression Disorder) u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI, ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI, ang. Serotonin Norepinephrine Reuotake Inhibitors)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4267.2018.2.KK; 04.01.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 6/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 6/2019
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 6/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 6/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 6/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 6/2019
pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 6/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 6/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 26/2019 do zlecenia 6/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 22/2019 do zlecenia 6/2019
  (Dodano: 08.04.2019 r.)

  go to zlecenie