Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trevicta, paliperidonum, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 263 mg (200 mg/ml), 1 amp.-strzyk. 1,315 ml 2 igły, kod EAN: 5909991281465; Trevicta, paliperidonum, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 350 mg (200 mg/ml), 1 amp.-strzyk. 1,75 ml 2 igły, kod EAN: 5909991281472; Trevicta, paliperidonum, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 525 mg (200 mg/ml), 1 amp.-strzyk. 2,625 ml 2 igły, kod EAN: 5909991281489 we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazanie:

w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperydonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4491.2018.4.KK; PLR.4600.4492.2018.4.KK; PLR.4600.4493.2018.4.KK; 11.01.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 9/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 9/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 9/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 9/2019
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 9/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 9/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 9/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 9/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 9/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 9/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 9/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 9, analiza OT.4330.3.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Trevicta (palmitynian paliperydonu) we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Krystyna Purowska Członek Zarządu Janssen-Cilag Polska

  Nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 21/2019 do zlecenia 9/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 18/2019 do zlecenia 9/2019
  (Dodano: 08.04.2019 r.)

  go to zlecenie