Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vigil, modafinilum, tabletki à 100 mg, Provigil, modafinilum, tabletki à 100 mg, Modafinil, modafinilum, tabletki à 200 mg, Modafinil-Neuraxpharm, modafinilum, tabletki à 100 mg, Modalert, modafinilum, tabletki à 200 mg, we wskazanich: hipersomnia, narkolepsja, narkolepsja z katapleksją, zaburzenia sny, obturacyjny bezdech senny

Wskazanie:

hipersomnia, narkolepsja, narkolepsja z katapleksją, zaburzenia sny, obturacyjny bezdech senny

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.183.2019.1.PG; 16.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.1.2019
(Dodano: 13.03.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 18/2019 do zlecenia 13/2019
(Dodano: 14.03.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 15/2019 do zlecenia 13/2019
(Dodano: 11.04.2019 r.)

go to zlecenie