Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Depratal, duloxetinum, tabletki dojelitowe, 60 mg, 28 tabl., EAN: 5909991324537; Depratal, duloxetinum, tabletki dojelitowe, 30 mg, 28 tabl., EAN: 5909991324551; Depratal, duloxetinum, tabletki dojelitowe, 30 mg, 56 tszt., EAN: 5909995906414003185; Depratal, duloxetinum, tabletki dojelitowe, 60 mg, 56 szt., EAN: 5906414003192, we wskazaniu: leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3)

Wskazanie:

leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4645.2018.4.KK; PLR.4600.4643.2018.4.KK; PLR.4600.4644.2018.4.KK; PLR.4600.4646.2018.3.KK; 15.01.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 11/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 11/2019
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 11/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 11/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 11/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 11/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 11/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 11/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 11, analiza OT.4330.4.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Depratal (duloxetinum) we wskazaniu: leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32-2, F32-3, F33-2, F33-3)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Katarzyna Kurek Pełnomocnik firmy Adamed Pharma S.A.

  Nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 21/2019 do zlecenia 11/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 20/2019 do zlecenia 11/2019
  (Dodano: 08.04.2019 r.)

  go to zlecenie