Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Besponsa, inotuzumab ozogamycin, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, fiolka à 1 mg, we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna (ICD-10: C91.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ostra białaczka limfoblastyczna (ICD-10: C91.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6463.2018.1.AK; 17.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.6.2019
(Dodano: 06.02.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 31/2019 do zlecenia 12/2019
(Dodano: 12.02.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 8/2019 do zlecenia 12/2019
(Dodano: 19.02.2019 r.)

go to zlecenie