Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Onivyde, irinotecani hydrochloridum trihydricum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1 fiol., 10 ml, EAN: 5909991308438, w ramach programu lekowego: "Leczenie uogólnionego raka trzustki (ICD-10: C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9)"

Wskazanie:

uogólniony rak trzustki (ICD-10: C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.2883.2018.12.MK; 17.01.2019
Pismem znak: PLR.4600.2883.2018.17.MK z dn. 28.01.2019 r. zawieszono postępowanie

Pismem znak: PLR.4600.2883.2018.20.SKA podjęto postępowanie

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 18/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 18/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 18/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 18/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 18/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 18/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 02.07.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 18/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 84/2021 do zlecenia 18/2019
  (Dodano: 05.07.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 84/2021 do zlecenia 18/2019
  (Dodano: 07.07.2021 r.)

  go to zlecenie