Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Omnitrope, somatropinum, roztwór do wstrzykiwań, 5 mg/1,5 ml, 5 wkładów 1,5 ml, kod EAN: 5909990050161; Omnitrope, somatropinum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/1,5 ml, 5 wkładów 1,5 ml, kod EAN: 5909990072897 we wskazaniu: w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD -10 E23.0)”

Wskazanie:

ciężki niedobór hormonu wzrostu u dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD -10 E23.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1412.2018.14.MN; PLR.4600.1413.2018.14.MN; 21.01.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 19/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 19/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 19/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 19/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 19/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 19/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 19/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 19/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 17/2019 do zlecenia 19/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 20/2019 do zlecenia 19/2019
  (Dodano: 07.06.2019 r.)

  go to zlecenie