Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Humira, adalimumab, roztwór do wstrzykiwań à 40 mg/0,8ml we wskazaniu: łupież czerwony mieszkowy (ICD-10: L44.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

łupież czerwony mieszkowy (ICD-10: L44.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.32.2019.1.AK; 24.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 40/2019 do zlecenia 20/2019
(Dodano: 20.02.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 9/2019 do zlecenia 20/2019
(Dodano: 25.02.2019 r.) p>hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.7.2019
(Dodano: 11.03.2019 r.)

go to zlecenie