Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Erivedge, wismodegib, kapsułki twarde à 150 mg, we wskazaniu: rak podstawnokomórkowy skóry (ICD-10: C44) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak podstawnokomórkowy skóry (ICD-10: C44)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.340.2019.1.AK; 28.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.8.2019
(Dodano: 20.02.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 50/2019 do zlecenia 21/2019
(Dodano: 27.02.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 10/2019 do zlecenia 21/2019
(Dodano: 07.03.2019 r.)

go to zlecenie