Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Basic-p, proszek, puszka à 400 g, we wskazaniach: acyduria metylomalonowa, acyduria izowalerianowa, acyduria propionowa, kwasica glutarowa, cytrulinemia, deficyt syntazy karbamylofosforanu (CPS1), choroba syropu klonowego, zespół Wolfa-Hirschhorna, hiperamonemia typu II, zespół hipoglikemia-hiperamonemia

Wskazanie:

acyduria metylomalonowa, acyduria izowalerianowa, acyduria propionowa, kwasica glutarowa, cytrulinemia, deficyt syntazy karbamylofosforanu (CPS1), choroba syropu klonowego, zespół Wolfa-Hirschhorna, hiperamonemia typu II, zespół hipoglikemia-hiperamonemia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.485.2019.1.SK; 28.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.2.2019
(Dodano: 11.04.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 28/2019 do zlecenia 22/2019
(Dodano: 17.04.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 25/2019 do zlecenia 22/2019
(Dodano: 18.04.2019 r.)

go to zlecenie