Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml, we wskazaniu: rozsiana choroba nowotworowa z przerzutami do węzłów chłonnych szyjnych i kości, o prawdopodobnym punkcie wyjścia w rejonie głowy i szyi (ICD-10: C80) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rozsiana choroba nowotworowa z przerzutami do węzłów chłonnych szyjnych i kości, o prawdopodobnym punkcie wyjścia w rejonie głowy i szyi (ICD-10: C80)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6395.2018.1.AK; 30.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.9.2019
(Dodano: 26.02.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 51/2019 do zlecenia 23/2019
(Dodano: 27.02.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 11/2019 do zlecenia 23/2019
(Dodano: 24.04.2019 r.)

go to zlecenie