Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Evoltra, clofarabinum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 1 mg/ml, we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa mieloblastyczna, FLT3 , NPM1 (ICD-10: C92.0) u pacjenta dorosłego, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa mieloblastyczna, FLT3 , NPM1 (ICD-10: C92.0) u pacjenta dorosłego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.444.2019.1.AK; 01.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.11.2019
(Dodano: 25.02.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 52/2019 do zlecenia 25/2019
(Dodano: 27.02.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 12/2019 do zlecenia 25/2019
(Dodano: 08.03.2019 r.)

go to zlecenie