Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Inovelon, rufaminide, tabletki à 100 mg; Inovelon, rufaminide, tabletki à 200 mg; Inovelon, rufaminide, tabletki à 400 mg, we wskazaniach: padaczka lekooporna, zespół Lennoxa-Gastauta, zespół Westa, zespół Rasmussena

Wskazanie:

padaczka lekooporna, zespół Lennoxa-Gastauta, zespół Westa, zespół Rasmussena

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.518.2019.AD; 01.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.3.2019
(Dodano: 16.05.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 41/2019 do zlecenia 26/2018
(Dodano: 20.05.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 39/2019 do zlecenia 26/2019
(Dodano: 29.05.2019 r.)

go to zlecenie