Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort, deflazacort, tabletki à 6 mg; Calcort, deflazacort, tabletki à 30 mg, we wskazaniach: dystrofia mięśniowa typu Beckera; miastenia; mieszana choroba tkanki łącznej; neuropatia nerwów obwodowych; olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic; zapalenie błony naczyniowej oczu; reumatoidalne zapalenie stawów; sarkoidoza; stan po przeszczepie nerki; toczeń rumieniowaty układowy; układowe zapalenie naczyń, w tym układowe zapalenie naczyń w przebiegu choroby Takayasu; autoimmunologiczne zapalenie wątroby; zespół antyfosfolipidowy; zespół Churga-Strauss; zespół nerczycowy; zespół Ormonda; zespół Sjogrena, zmiany śródmiąższowe w płucach

Wskazanie:

dystrofia mięśniowa typu Beckera; miastenia; mieszana choroba tkanki łącznej; neuropatia nerwów obwodowych; olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic; zapalenie błony naczyniowej oczu; reumatoidalne zapalenie stawów; sarkoidoza; stan po przeszczepie nerki; toczeń rumieniowaty układowy; układowe zapalenie naczyń, w tym układowe zapalenie naczyń w przebiegu choroby Takayasu; autoimmunologiczne zapalenie wątroby; zespół antyfosfolipidowy; zespół Churga-Strauss; zespół nerczycowy; zespół Ormonda; zespół Sjogrena, zmiany śródmiąższowe w płucach

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.307.2019.3.PG; 01.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.4.2019
(Dodano: 29.10.2019 r.)

pdfOT.4311.4.2019-calcort
(Dodano: 16.03.2020 r.)

pdfOT.4311.4.2019b

pdfOT.4311.4.2019c
(Dodano: 24.04.2020 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 99/2019 do zlecenia 27/2019
(Dodano: 30.10.2019 r.)

pdfSRP 23/2020 do zlecenia 27/2019
(Dodano: 17.03.2020 r.)

pdfSRP 28/2020 do zlecenia 27/2019
pdfSRP 29/2020 do zlecenia 27/2019
(Dodano: 24.04.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 97/2019 do zlecenia 27/2019
(Dodano: 07.11.2019 r.)

pdfRekomendacja 23/2020 do zlecenia 27/2019
(Dodano: 01.04.2020 r.)

pdfRekomendacja 28/2020 do zlecenia 27/2019
(Dodano: 29.05.2020 r.)

pdfRekomendacja 29/2020 do zlecenia 27/2019
(Dodano: 29.05.2020 r.)

go to zlecenie