Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mekinist, trametinib, tabletka powlekana, 2 mg, we wskazaniu: czerniak skóry z obecnością mutacji BRAF V600 w stopniu zaawansowania III po radykalnej resekcji (ICD-10: C43), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

czerniak skóry z obecnością mutacji BRAF V600 w stopniu zaawansowania III po radykalnej resekcji (ICD-10: C43)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6512.2018.1.AD; 05.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.12.2019
(Dodano: 05.03.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 56/2019 do zlecenia 28/2019
(Dodano: 07.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 15/2019 do zlecenia 28/2019
(Dodano: 12.03.2019 r.)

go to zlecenie