Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Humira, adalimumab, roztwór do wstrzykiwań à 40 mg/0,8ml we wskazaniu: łuszczyca krostkowa dłoni i podeszew (ICD-10: L40.3) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

łuszczyca krostkowa dłoni i podeszew (ICD-10: L40.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5683.2018.1.AK; 06.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 57/2019 do zlecenia 30/2019
(Dodano: 07.03.2019 r.) p>hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.13.2019
(Dodano: 11.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 16/2019 do zlecenia 30/2019
(Dodano: 13.03.2019 r.)

go to zlecenie