Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji à 25 mg/ml, fiolka à 4 ml, we wskazaniu: leczenie uzupełniające czerniaka po radykalnej resekcji (ICD-10: C43) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

leczenie uzupełniające czerniaka po radykalnej resekcji (ICD-10: C43)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.579.2019.1.AK; 11.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.15.2019
(Dodano: 08.03.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 62/2019 do zlecenia 32/2019
(Dodano: 14.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 20/2019 do zlecenia 32/2019
(Dodano: 06.05.2019 r.)

go to zlecenie