Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xgeva, denosumab, roztwór do wstrzykiwań, fiolka à 120 mg, we wskazaniu: rak piersi w fazie rozsiewu (ICD-10: C50.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak piersi w fazie rozsiewu (ICD-10: C50.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6111.2018.1.AK; 14.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 61/2019 do zlecenia 34/2019
(Dodano: 14.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 19/2019 do zlecenia 34/2019
(Dodano: 24.04.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.16.2019 Xgeva
(Dodano: 14.05.2019 r.)

go to zlecenie