Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutinibum, kapsułki à 140 mg, we wskazaniu: chłoniak z komórek płaszcza (ICD-10: C83.8), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

chłoniak z komórek płaszcza (ICD-10: C83.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1007.2019.1.SK; 21.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 70/2019 do zlecenia 42/2019
(Dodano: 20.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 24/2019 do zlecenia 42/2019
(Dodano: 25.03.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.20.2019
(Dodano: 26.03.2019 r.)

go to zlecenie