Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutinibum, kapsułki twarde à 140 mg, we wskazaniu: agresywny chłoniak nieziarniczy (ICD-10: C85.7), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

agresywny chłoniak nieziarniczy (ICD-10: C85.7)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.623.2019.2.AK; 21.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 69/2019 do zlecenia 43/2019
(Dodano: 20.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 23/2019 do zlecenia 43/2019
(Dodano: 25.03.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.19.2019
(Dodano: 20.05.2019 r.)

go to zlecenie